Dokumenty

První historický dokument oficiálního prozatimního výboru OF z 25.11.1989 (na tomto odkazu lze dokument stáhnout ve formátu PDF).

Formát JPG:

Prohlášení studentů 20.11.1989 (na tomto odkazu lze dokument stáhnout ve formátu PDF).

Formát JPG:

Prohlášení OF z mítinku 26.11.1989 (na tomto odkazu lze dokument stáhnout ve formátu PDF).

Formát JPG:

Informace OF z jednání s MěNV 27.11.1989. Na tomto letáku jsou zveřejňována dvě telefonní čísla OF, kam se mohli občané obracet. Jedno číslo je detašované pracoviště Miroslava Urbana, kde se střídaly u telefonu dvě dobrovolnice – Marie Kučeriaková a Anna Prudičová. Druhé je jeho (M.Urbana) tel.číslo domů. To byly doposud jediné telefonické kontakty OF (na tomto odkazu lze dokument stáhnout ve formátu PDF).

Formát JPG:

Sdělení OF o informovanosti občanů z 30.11.1989 (na tomto odkazu lze dokument stáhnout ve formátu PDF).

Formát JPG:

Informace ze zasedání KV OF z 10.12.1989 (na tomto odkazu lze dokument stáhnout ve formátu PDF).

Formát JPG: