Oficiální vznik Občanského fóra (OF)

Oficiální vznik novojičínského Občanského fóra (OF) zachycují prvotní dva dokumenty:

Ještě před oficiálním vznikem OF (Občanského fóra) se všechny aktivity koordinovaly z detašovaného pracoviště Miroslava Urbana, umístěného na telefonní ústředně Pozemních staveb (ul. Sv.Čecha – nynější sídlo PČR), který pro tyto účely poskytl potřebné zázemí a taky hlavně telefonické a dálnopisné spojení. Toto místo bylo utajováno, aby nebyly vystavovány postihu osoby, které zde dobrovolně zajišťovaly celodenní službu (Anna Prudičová, Marie Kučeriaková) u zveřejněného telefonního čísla. StB  však po čase místo odhalila a osoby se snažila přes protilehlé okno fotit a dokumentovat. Prvními aktivisty a taky základem OF byli M.Urban, V.Šimík, A.Forman, I.Prudič, kteří pořádali a koordinovali demonstrace na náměstí.

První z písemných dokumentů založení OF obsahuje jména prozatimního výboru novojičínského Občanského fóra, který byl pak ustanoven na mítinku občanů dne 25.11.1989 v J-klubu. Další den byl tento výbor znovu na mítinku v J-klubu představen a konstituován (kliknutím se obrázky zvětší) :

Seznam členů koordinačního výboru OF (KVOF) se průběžně měnil, někteří začali být aktivní při zakládání OF v místech bydliště a v zaměstnání, někteří další následně nabídli pomoc a stali se pak členy KVOF (např. Ivan Junášek, Pavel Bártek, Antonín Forman, Petr Trnka, Jan Bartošík, Jana Nováková, Štefan Janko, Zdeněk Přadka).

Druhý dokument je „Prohlášení OF“, které bylo vydáno ještě tentýž den po ustanovení členů výboru, kteří vstoupili ihned v dialog s MěstV KSČ a OV KSČ, aby zajistili pro stávkující jejich práva a technické zabezpečení konání gen.stávky následující den. Dokument mimo jiné potvrzuje ze strany mocenské KSČ zákaz použití městského rozhlasu a s tím spojeného ozvučení náměstí, které si pak OF muselo zajistit svépomocně. Pověřen byl tímto úkolem M.Urban, který zajistil ozvučení přes svého kolegu ze zaměstnání – P.Merlinu.