OF po dvaceti letech

OBČANSKÉ  FÓRUM  PO  DVACETI  LETECH

Petr Trnka

Nejenom v Praze a nejenom v České televizi se vzpomínalo na tzv. „sametovou revoluci“, od které před několika dny uplynulo už plných 20 let. Vzpomínalo se i v Novém Jičíně. Ti, kteří byli tenkrát „u toho“, kteří organizovali první demonstrace na náměstí, tehdy ještě Leninově, a zakládali v našem městě Občanské fórum, si v sobotu 21. listopadu přišli společně zavzpomínat do restaurace Šatlava. Bylo to naprosto neformální, přátelské setkání, žádné projevy, žádné oficiality, a protože s některými jsme se po těch 20 letech viděli opravdu poprvé, bylo to chvílemi i docela dojemné. Zavzpomínali jsme na ty z nás, kteří nás během těch 20 let už opustili, zašli jsme i na náměstí, tam, kde jsme se před 20 lety setkali poprvé, zapálili jsme svíčky a z magnetofonu si poslechli Modlitbu Marty Kubišové, a pak znovu v restauraci jsme vzpomínali u filmů, promítaných z DVD na notebooku. Byl to tenkrát čas, kdy se tzv. „lámal chleba“, staré končilo a nové začínalo, každý podle svých sil jsme pomáhali bourat zatuchlý a zpuchřelý totalitní režim. Urazili jsme od těch památných listopadových dnů 1989 už dlouhou cestu, a i když se ne všechno podařilo tak, jak jsme si to tenkrát představovali, je třeba jít dál. Setkáme se znovu po dalších 20 letech?