Petice moravských katolíků

Petice moravských katolíků – Augustin Navrátil

Dalším průnikem náboženské iniciativy do širšího veřejného kontextu, byla tzv. Moravská výzva z konce roku 1987, která se masově začala rozšiřovat následujícího roku a získala si nečekaný ohlas. Autorem petice nesoucí název Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR byl Augustin Navrátil, jemuž se podařilo získat více než 600 tisíc podpisů občanů Československa, z nichž zdaleka ne všichni byli členy nějaké církve. Navrátilova petice byla adresovaná úřadům, požadavky byly shrnuty do jednatřiceti bodů, z nichž jasně vyplývala žádost o odluku církve od státu, obnovení náboženských svobod, obsazení biskupských stolců, zajištění přístupu církve do hromadných sdělovacích prostředků, propuštění uvězněných kněží a laiků, obnovení řeholního života, etc. Kardinál Tomášek zvláštním pastýřským listem apeloval na věřící, aby se pod text dokumentu podepisovali. Význam petice spočíval právě v tom, kolik lidí dokázala oslovit a navíc propojila veřejnost v českých zemích i na Slovensku. Až do této doby se pod různé jiné petice a otevřené dopisy podepisovalo zhruba kolem jednoho tisíce signatářů – jen pro srovnání, Chartu 77 podepsalo za dobu její existence v době nesvobody 1898 osob, petici Několik vět 40 000 občanů.