Stránky obnovujeme a vylepšujeme

Jelikož se k 30.výročí listopadových událostí v N. Jičíně nahromadilo vícero požadavků a podnětů, probíhá inovace tohoto webu. Skenují se historické materiály a třídí dosavadní příspěvky, které zde byly uveřejněny a rovněž se mění vzhled webu.
Prosíme o shovívavost.
S případnými podněty se můžete obracet na adresu administrátora webu:

miroslav tečka urban zavináč seznam tečka cz