Fotoreportáž-Městské koupaliště

Za pomocí přispěvatelů můžete zavzpomínat na již neexistující Městské koupaliště v N.Jičíně – Žilině. Stačí zde kliknout a pak libovolně zvolit způsob prohlížení fotografií. Rovněž můžete být nápomocni a přispět, pokud vlastníte a jste ochotni některé další fotografie poskytnout.

Městské koupaliště v Žilině zůstane občanům a pamětníkům již jen ve vzpomínkách. Po uzavření provozu v roce 1985 se co do rozsahu nebývalý, avšak zchátralý areál koupaliště nepodařilo zachránit a obnovit. V roce 2004 jej město postoupilo zájemci z Val.Meziříčí, který z něj měl vybudovat víceúčelové centrum. Smutný konec, po tomto rozhodnutí, kdy měl být popisovaný podnikatelský záměr uskutečněn do konce roku 2006. V opačném případě, by pak musel nájemce areál bez náhrady městu vrátit.

Škoda jen, že nemělo koupaliště alespoň z části takovou podporu, jako tomu je u bazénu, který však v letních dnech praská ve švech. A tak si na tato místa půjdou s nostalgií rybáři chytit alespoň nějakého kapra.

Další informace také zde.