Beseda s aktéry sametové revoluce

Město Nový Jičín k 30. výročí „Sametové revoluce“ s přímými aktéry těchto událostí bohužel nic nezorganizovalo a neuskutečnilo. Proto se této akce chopila „Novojičínská otevřená společnost“ a manželé Janíkovi spolu s L.Sazovským uspořádali na den 26.11.2019 v Beskysském divadle besedu s těmito účastníky, pod názvem „JAK TO TENKRÁT BYLO?“.
Celou akci natočil a pořadem provázel L.Sazovský: