Archív

Archív pro ‘Titulní’ Kategorie

50 let od sebeobětování Jana Palacha

17.01.2019 admin Bez komentářů

Památná fotografie J.Palacha pod pamětní deskou T.G.Masaryka v den 50.výročí sebeobětování J.Palacha. Před fotografií svíčka s odznakem Koordinačního výboru Občanského fóra v N.Jičíně

Dne 16. ledna 2019, přesně padesát let od sebeobětování Jana Palacha, se v N.Jičíně na podnět několika občanů města, sešla skupina lidí připomínající tento hrdinný čin mladého člověka. Na úvod přivítal všechny přítomné p.Ivan Janík a přečetl prohlášení „Milion chvilek pro demokracii“. Poté všichni uctili památku J.Palacha minutou ticha. Přítomní byli vybídnutí, aby se připojili svým vyjádřením k tomuto setkání, konkrétně I.Janík oslovil M.Urbana.

„Já jsem zde stál spolu s dalšími, jako zrovna nyní přítomným A.Formanem, už před skoro třiceti léty. Že měl čin vlastního sebeobětování Jana Palacha smysl, vidíme i dnes, proto jsme se zde také sešli, abychom nejen uctili jeho památku, ale taky upozornili a vyzvali k jeho odkazu, a sice boje za svobodu.

My se však bohužel vracíme pomalu před listopad 1989. Vládnou nám opět bývalí komunisté, i ti současní komunisté a estebáci. Těmto lidem se nedá věřit, to říkával i kardinál Tomášek, a s nimi to nemůže ani dobře dopadnout. Je ovlivňována justice, odvoláváni a odstraňováni zástupci bezpečnostních a kontrolních složek, odcházejí nebo jsou odejíti lidé ze sdělovacích prostředků a médií, protože se nemohou svobodně vyjadřovat.

Byl bych ale rád, kdyby už nikdy k žádnému obdobnému činu – živé pochodně, nemuselo dojít.

Včera sloužil katolický kněz Tomáš Halík mši svatou za Jana Palacha a při této mši ve svém kázání uvedl : J.Palach se nebál zemřít. Nezmařil dar života, ale daroval vlastní život, aby si lidé uvědomili cenu pravdy a svobody, aby si uvědomili svou cenu.

V jakém marasmu dnes my žijeme, když se lidé pohrdavě vyjadřují a zesměšňují pravdu a lásku. Zkusme o ni opět zabojovat a nedát se! K tomu nám všem držím palce, zdař Bůh!“

Závěrem pak všichni zazpívali celou Československou hymnu.

Město N.Jičín na toto významné jubileum zcela zapomnělo, nebo nemělo asi co říct.

Reportáž TV Polar k této události


Manželé Janíkovi

Nesmíme však také zapomenout na další oběti, zejména na Jana Zajíce z blízkého nám Vítkova, který se upálil několik dní (25.2.1969) po Janu Palachovi. Zanechal nám velmi nadčasový a pro nás důležitý vzkaz:

Občané republiky Československé, protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do  starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše svědomí jako pochodeň č. 2. Nedělám to proto, aby mě někdo oplakával, nebo  proto, abych byl slavný, anebo snad že jsem se zbláznil. K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory! Pamatujte: „Když někomu stoupne voda nad hlavu, je už jedno kolik.“ Nemáme se čeho bát – jedině smrti. Ale: „Smrt není zlá, strašné je jenom umírání.“ A toto je pomalé umírání naší národní svobody. Nenech si, hrdý a krásný český a slovenský lide, diktovat, s kým na věky půjdeš. Vy všichni, na které můj čin zapůsobí a kteří nechcete, aby byly další oběti, uposlechněte následující výzvy! STÁVKUJTE, BOJUJTE! „Kdo nebojuje, nevítězí!“ Nemám na mysli jen ozbrojený boj! Ať moje pochodeň zapálí Vaše srdce a osvítí Váš rozum! Ať moje pochodeň svítí na cestu k svobodnému a šťastnějšímu Československu! Měli jsme dvě šance a obě jsme promarnili! Vytvářím šanci třetí! Nezahazujte ji! Jen tak budu žít dál! Umřel jen ten, kdo žil pro sebe!

Categories: Titulní Tags: