Beseda s aktéry listopadu 1989

V sále Beskydského divadla v N.Jičíně se uskutečnila 26.11.2019, na pozvání „Novojičínské otevřené společnosti“, beseda s aktéry listopadové revoluce 1989 v N.Jičíně. Tuto akci zorganizovali manželé Janíkovi spolu s L.Sazovským.

Patří jim za to poděkování, neboť město s těmito účastníky k 30. výročí revoluce, nic podobného bohužel nezorganizovalo.

Celý průběh besedy zaznamenal L.Sazovský:

Plakát