Archív Z.Přadky

Z dodaných materiálů pamětných událostí

Na tehdejším ONV (Okresní národní výbor) se zdejší funkcionáři velmi obávali o své funkce a snažili se všemožně bojkotovat akce OF (Občanského fóra).

Zde je ukázka jejich plakátů, kterými se chtěli udržet u moci a zachovat stávající totalitní režim (kliknutím možno zvětšit) :

Na zadní straně tohoto plakátu si vlastník archívu poznamenal :

Další plakáty :