Totalitní pomník milicionáře

Již v roce 1992 se snažili někteří zakladetelé OF (M.Urban, V.Šimík) o odstranění totalitního pomníku milicionáře před bývalou budovou KSČ. Nutno říct, že se jedná o paskvil sousoší milicionáře s puškou, dělnice a rudoarmějce. Tento pomník nemá s osvobozením Československa, jak se snaží namluvit veřejnosti někteří zastánci minulého režimu, nic společného.

Zde je vyjádření soudního znalce ze znaleckého posudku a jeho závěr:
Pomník není možno obsahově přijat jako výraz vítězství Sovětského svazu ve 2. světové válce a „osvobození Československa“, ale jako oslavu a poctu Sovětského svazu za okupaci Československa v srpnu 1968 devótní úctou KSČ. Můj posudek tedy vyúsťuje v jednoznačný závěr: Sousoší je třeba likvidovat.

Milicionáři, jako ozbrojená složka KSČ, přísahali bránit komunistickou stranu a její výdobytky se zbraní v ruce:

Podle zprávy ministra obrany arm. gen. Vacka, přednesené 4.5.1990 na schůzi Federálního shromáždění, po svém zrušení Lidové milice do armádních skladů odevzdaly:
– 20.067 pistolí a 4.414.652 nábojů,
– 71.054 samopalů a 62.896.128 nábojů,
– 6.890 kulometů a 16.445.726 nábojů,
– 130 protiletadlových kulometů a 1.082.767 nábojů,
– 4.005 signálních pistolí,
– 358 minometů,
– 149 bezzákluzových kanonů,
– 2.177 kusů automobilní techniky, z toho 959 motocyklů, 687 osobních automobilů, 449 nákladních automobilů, 82 spojovacích automobilů,
– 1 obrněný transportér,
– 2.031 ručních granátů,
– 59.962 výbušek, 13.328 kg plastické trhaviny, 7.589 kg náloží TNT a 1.360 kg táhlých náloží.

V roce 1994 byla vytvořena skupina zabývající se ostraněním pomníku totality. Bylo k dispozici i stanovisko fakulty. Zastupitelstvo však k žádnému závěru nedošlo.

V roce 1994 měla KDU-ČSL ve svém volebním programu (bod 8) odstranění pomníku.

Před pomníkem milicionáře se odehrávaly různé akce, od přísah nových milicionářů, pionýrů, přes povinné pokládání kytic novomanželů, až po uctívání a klanění se různých spolků a složek.
Z opačného důvodů si zde také chodili někteří občané vyjádřit svůj názor prostým „odlehčením“.

Historické foto ze stavby pomníku z roku 1974-1975:

Vyznamenaní milicionáři (vzadu vlevo ing.Bill – předseda ONV):

Absolventi VUMLu (večerní univerzita marxismu-leninismu). Vepředu s.Konvičková (KSČM) v roce 1998 – 2002 koaliční partner ODS a KDU-ČSL. Vzadu ing.Segeťa – býv. ředitel Bytového podniku:

Starosta Týle:

Příspěvek na Novojičínském samizdatu

Aby byl milicionář dobře vidět a nezanikl, starají se o něj Technické služby města N.Jičína.